Träning som smärtlindring

När jag är inne i ett mindre skov och känner värken komma smygande kan jag känna en slags ”feberfrossa”. Hela kroppen skriker ”du är sjuk, gå och vila” men jag har tvingats lära mig att INTE lyssna på de signalerna utan att istället trotsa sjukdomskänslan, hoppa upp på cykeln och efteråt mår jag så mycket bättre. Skulle jag känna mig osäker på om jag verkligen ska träna tar jag tempen. Visar den inget, kan jag vara säker på att jag inte är sjuk.

Jag fick en artikel av min sjukgymnast Elin vid vårt första möte som är en intervju med Kristina Areskoug-Josefsson som handlar om träning med tänket ”dos-respons”. Den beskriver (om jag kortfattar det) hur träning kan ge smärtlindring. Och då framför allt högintensiv träning. Snittpulsen ska då helst ligga på över 80 % av maxpulsen genom passet för att nå bästa smärtlindrande effekt. Man kan ta hjälp av den så kallade Borgskalan (mer om den i kommande inlägg). Kristina arbetar som fysioterapeut, forskare och lektor och är själv reumatiker (med bl.a. RA/ledgångsreumatism) vilket ger tyngd i det hon säger och gör det lätt att ta till sig. Den här artikeln hjälpte mig otroligt mycket i början av min rehabträning, efter mitt första skov då jag hade blivit rädd för att träna på grund av smärtan. Elin visade hur jag kunde använda mig av smärtskalan 1–10 som verktyg för vad som är rimlig smärta att stå ut med under träning. Och att smärta som eventuellt uppkommer under träningen ska gå tillbaka inom 24 timmar efter avslutat pass. Då har träningen gjort gott.

Inför något kroppsligt påfrestande (såsom att gå på en middag/fest, en längre resa eller då jag vet att jag kommer att stå många timmar) brukar jag alltid försöka klämma in ett högintensivt träningspass och det hjälper mig att klara av det bättre, utan att säcka ihop. Som en slags förebyggande smärtlindringsinjektion.

Jag är inte längre rädd för att känna smärta under träningen. Tack för det Elin och Kristina! 

På Reumatikerförbundets hemsida hittar du artikeln om Kristina och dos-respons: http://reumatikerforbundetstraningsblogg.blogspot….

Hoppas att den även kan hjälpa dig!